Version littéraire de la Bataille de Qadesh (K1) R1S67 - Ramsès II - (KIU 1002)Datation: XIXe dynastie / Ramsès II

Matière : Grès.

L’exemplaire le plus complet de l’inscription poétique de la bataille de Qadesh, aussi appelé poème de Pentaour, se trouve sur le face sud du mur sud de la Salle hypostyle, coté cour de la Cachette.

Inscription

1 [...] ... [...] nswt bjty Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ [...] ... [...] m ny Ḫt Nhrn [...] ... [...] m Pds m Drdny m ny Ms

2 [...] ... [...] ḥnʿ Rk [...] ... [...] Qdš m ny Jkrṯ Mšnṯ [...] nb rnp pr-ʿ jwty sn-nw⸗f ḫpšwy⸗f wsr jb⸗f wmt pḥty⸗f mj

3 Mnṯw [...] nfr ȝbwt mj Jtm ḥʿʿ⸗tw n [...] ... [...] nḫtw ḥr ḫȝswt nbwt n rḫ⸗tw šsp [⸗f] [r] ʿḥȝ sbty ḏr [...] pȝy⸗sn qrʿw hrw ny ʿḥȝ ṯȝ pḏt n mjtt⸗f qn sw r ḥfnw dmḏ šmw n-ḥr⸗f

4 [...] ... [...] [ḥw-ny-r-ḥr] [...] tr⸗s ny wnm mn jb mj ḥr [...] ... [...] nb dmḏ bw rḫ s 1000 smn r-ḥȝt⸗f ḥfnw bdšw n ptr⸗f nb snḏ ʿȝ hmhmt

5 m ḥȝty [...] [šfyt] [...] [fȝw] [...] ... [...] m [jb] ny ḫȝstyw mj mȝj-ḥsȝ m jnt ʿwt wḏ m qnt jy ḥb~n[⸗f] [ḫft-ḥr] [n] [ḏd] m ʿbʿ mnḫ sḫrw nfr tp-rd gm⸗tw m tȝy⸗f wšbyt tpyt šd mšʿ⸗f

6 hrw [ʿḥȝ] [...] ... [...] nyt-ḥtr [...] nḥm mnfȝt⸗f jw jb⸗f mj ḏw [ny] ḥmt nswt bjty Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ Rʿ Rʿ-ms-sw-mry-Jmn dw ʿnḫ jsṯ jr⸗f spdd~n ḥm⸗f pȝy⸗f mnfȝt tȝy⸗f nyt-ḥtr Šrdn ny ḥȝqt ḥm⸗f

7 [...] m [...] ... [...] ḫd mšʿ⸗f nyt-ḥtr⸗f ḥnʿ⸗f šsp~n⸗f tp wȝt nfrt r mšʿ ḥȝt-sp 5 ȝbd 2 ny šmw sw 9 ḥm⸗f ḫtm [ny] Ṯȝrw [...]

8 mj Mnṯw [...] ... [...] sdȝdȝ [...] wrw⸗sn ḥr ms [...] ... [...] bšṯw nbw jw m ksw n snḏ bȝw ḥm⸗f šmw [mšʿ]⸗f ḥr gȝwt-wȝt jw⸗w [mj] nty ḥr mṯnw nyw [Kmt] [...] ... [...]

9 [...] ... [...] dmj nty m jnt ʿš wḏȝ ḥm[⸗f] m ḫd ḫr-m-ḫt pḥ~n ḥm⸗f r ṯst Qdš ʿḥʿ~n ḥm⸗f šm n-ḥr⸗f mj jt⸗f Mnṯw nb [Wȝst] ḏȝ~n⸗f mšdt [...] ... [...]

10 [...] ... [...] Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ [spr] ḥm[⸗f] [r] dmj ny Qdš [jst] ḫr ẖs ny Ḫt jw sḥw⸗f n⸗f ḫȝswt nbwt r-šȝʿ pḥwy ny ym [tȝ] ny Ḫt jw r-ḏr⸗f Nhrn m-mjtt [...] ... [...]

11 [...] ... [...] Pds [pȝ] [Jr-wn] [pȝ] Qrqš Rk Qḏwdn Krkmš Jkrṯ Qd ny Ngs r-ḏr⸗f Mšnṯ Qdš bw wȝḥ⸗f ḫȝst tm jnt⸗s m [...] ... [...]

12 [...] ... [...] s [...] ... [...] nyt-ḥtr [ʿšȝ] r-jqr [n] rȝ-ʿ mjtt⸗sn ḥbs⸗sn ḏww jnwt st mj snḥm m-d ʿšȝ⸗sn bw wȝḥ⸗f ḥḏ nb m ⸗f fḫ⸗f sw m ḫt⸗f nbt d~n⸗f [st] n [...] ... [...]

13 jsṯ [ḫrw] [ẖs] [ny] Ḫt ḥnʿ [...] ... [...] kȝpw ḥrw [ḥr] [mḥty] jȝbty dmj ny Qdš jsṯ ḥm⸗f wʿ ḥr tp⸗f ḥnʿ šmsww⸗f mšʿ ny Jmn ḥr mšʿ m-sȝ⸗f mšʿ ny Rʿ ḥr ḏȝt mšdt [...]

14 rsy dmj ny Šbtn [...] ... [...] [...] ... [...] mšʿ ny Ptḥ ḥr [rsy] dmj ny Jrnm mšʿ ny Stẖ ḥr mšʿ ḥr wȝt jw jr~n ḥm⸗f skw [tpy] m ḥȝwty nbw ny mšʿ⸗f jsṯ st [...] ... [...]

15 Jmr [...] ... [...] Ḫt ʿḥʿ m-ḥry-jb [mšʿ] nty ḥnʿ⸗f n pr~n⸗f r ʿḥȝ n snḏ ny ḥm⸗f jsṯ d~n⸗f jw rmṯ ḥtrw qnw ʿšȝw r-jqr mj šʿy jw⸗sn m ḫmt rmṯ ḥr ḥtr jw [...] ... [...]

16 ny ʿḥȝ mk rdt [ʿḥʿ]⸗sn kȝpw ḥȝ dmj [ny] Qdš ʿḥʿ~n⸗sn prw m rjt rsyt nyt Qdš šfʿ⸗sn mšʿ ny Rʿ m-ḥry-jb⸗f jw⸗w ḥr mšʿ jw bn rḫ⸗sn jw bn st ḥr [r] [ʿḥȝ] wn~jn

17 mšʿ nyt-ḥtr ny ḥm⸗f ḥr bdš ẖr-ḥȝt[⸗sn] jsṯ ḥm⸗f smn ḥr mḥty dmj ny Qdš ḥr rjt jmntyt nyt Jrnṯ ʿḥʿ~n⸗tw jw r ḏd⸗f n ḥm⸗f ʿḥʿ~n ḥm⸗f ḫʿ mj jt⸗f [Mnṯw] šsp~n⸗f ẖkrw

18 ʿḥȝ ṯȝ⸗f sw m pȝy⸗f ṯrn sw mj Bʿr m wnwt⸗f ḥtr ʿȝ nty ẖr ḥm⸗f Nḫtw-m-Wȝst ny jḥw ʿȝ ny Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ [mry] Jmn [ʿḥʿ~n] ḫrp~n ḥm⸗f m jfd

19 ʿḥʿ~n⸗f ʿq m-ẖnw ḫrwy ny nȝ-ny ḫrw Ḫt jw⸗f wʿ ḥr tp⸗f n ky ḥnʿ⸗f šmt pw [jr~n] ḥm⸗f r nwȝ n-ḥȝ⸗f gm~n⸗f jnḥ [sw] [2500] [ny] [ʿ] [ny] [ḥtrw] m tȝy⸗f

20 wȝt bnr m pḥrrw nbw nyw nȝ-ny ḫrw ny Ḫt ḥnʿ ḫȝswt qnwt nty ḥnʿ⸗sn m Jrṯ Ms Pds jw⸗sn m s 3 ḥr ḥtr [...] ... [...] smȝw jw bn wr

21 ḥnʿ⸗j jw bn kṯn bn wʿw ny [mšʿ] [bn] qrʿw [pȝy⸗j] mšʿ tȝy⸗j nyt-ḥtr m mrqḥt ẖr-ḥȝt⸗sn n smn wʿ jm⸗sn [r] ʿḥȝ [...] ... [...]

22 jt⸗j Jmn js pȝ~n jt ḫm ḥr [⸗f] ḫr nȝ [jry⸗j] [ḫnw] m-ḫmt⸗k js bn šm~n⸗j ʿḥʿ~n⸗j ḥr ⸗k bw th⸗j sḫr wḏ~n⸗k ʿȝ⸗wy [...] ... [...]

23 ḫȝstyw m wȝt⸗f jḫ ḥr jb⸗k nn ʿȝmw Jmn ẖsw [ḫmw] [nṯr] js bn jr⸗j n⸗k mnw ʿšȝ wrt mḥ⸗j tȝy⸗k ḥwt-nṯr m nȝy⸗k ḥȝqt qd⸗j n⸗k ḥwt⸗j nyt ḥḥ [m] [rnpwt] [...] ... [...]

24 ḫrp⸗j n⸗k [tȝ] nb dmḏ r sḏfȝ pȝy⸗k ḥtp-nṯr d⸗j mȝʿ n⸗k ḏbʿw [m] jwȝ ḥr ḫȝw nb nḏm sṯy bw wȝḥ⸗j nfr ḥȝ ḏrt⸗j r tm jrt⸗w m pȝy⸗k wbȝ [...] ... [...]

25 sʿḥʿ~n⸗j nȝy⸗sn snwt ḏs⸗j jn~n⸗j n⸗k tḫnw m Ȝbw jw jnk jr r ms [jnr] sṯȝ⸗j [n]⸗k mnšw m Wȝḏ-wr r ẖnt n⸗k bȝkwt ḫȝswt jḫ ⸗tw ḫpr sp šrj [...] ... [...]

26 [n] pȝy⸗k sḫr jr nfr n nty ḥr jp⸗k jr⸗tw n⸗k m jb mrr ʿš~n⸗j n⸗k jt⸗j [Jmn] jw⸗j m-ḥry-jb ʿšȝwt n rḫ⸗j st ḫȝswt nbwt dmḏ⸗sn r⸗j jw⸗j wʿ⸗kw ḥr tp⸗j n ky ḥnʿ⸗j jw [...] ... [...]

27 mšʿ ʿšȝ bw nwȝ~n wʿ r⸗j m tȝy⸗j nyt-ḥtr wn~n⸗j ḥr sgb n⸗sn bw sḏm~n [n]⸗j wʿ jm⸗sn jw⸗j ḥr ʿš gm~n⸗j ȝḫ [n]⸗j Jmn r ḥḥw nyw mšʿ r ḥfnw m nyt-ḥtr r s ḏbʿ [...] ... [...]

28 jw⸗sn dmḏ m jb wʿ bn kȝt nyt rmṯ qnw ȝḫ Jmn r⸗sn pḥ~n⸗j nȝy ḥr sḫr ny ⸗k Jmn bw sn[⸗j] pȝy⸗k sḫr jsṯ jrr⸗j smȝʿw m pḥwy ḫȝswt jw ḫrw⸗j pẖr [...] ... [...]

29 Jmn jw ḏr ʿš⸗j n⸗f d⸗f n⸗j ḏrt⸗f ḥnʿ⸗j twj ḥʿ⸗kw ʿš~n[⸗f] n-ḥȝ⸗j m ḥr r ḥr n-ḥr⸗k twj ḥnʿ⸗k jnk jt⸗k ḏrt⸗j m-d⸗k ȝḫ⸗kw r ḥfnw jnk nb nḫt mr qnt gm~n[⸗j] [...] ... [...]

30 pȝ jrr⸗j nb ḥr ḫpr twj mj Mnṯw twj ḥr stt ḥr wnmy⸗j ḥr kfʿ m smḥy⸗j twj mj [Stẖ] m ȝt⸗f m ḥr⸗sn gm~n⸗j pȝ 2500 ny ʿ ny htr wn⸗j m-ẖnw⸗sn ḫpr [...] ... [...]

31 r-ḥȝt ssmt⸗j bw gm~n wʿ ḏrt⸗f r ʿḥȝ jm⸗sn ḥȝtyw bdš m ẖwt⸗sn n snḏ[⸗j] ʿwy⸗sn nb gnn bw rḫ⸗sn stt bw gm~n⸗w ḥȝty [⸗sn] [r] [ṯȝt] nȝy⸗sn njwyw d⸗j [...] ... [...]

32 hȝ msḥw jw⸗w ḫr ḥr ḥr⸗sn m wʿ ḥr wʿ jw⸗j ḥr ẖdb jm⸗sn r mr~n⸗j bw nwȝ~n wʿ ḥȝ⸗f bn ky ḥr ʿnn⸗f pȝ hȝ nb jm [⸗sn] [...] sw [jst]wr ḫrw ẖs ny Ḫt [...] ... [...]

33 nyt-ḥtr⸗f ḥr ptr ʿḥȝ ny ḥm⸗f wʿ ḥr tp⸗f jw bn mšʿ⸗f ḥnʿ⸗f bn nyt-ḥtr[⸗f] jw⸗f ḥr ʿḥʿ ʿnn tnbẖ snḏ ʿḥʿ~n d~n⸗f jwt wrw qnw jw wʿ nb jm⸗sn ẖr nȝy⸗f ḥtrw [...] ... [...]

34 ḫʿw⸗sn nyw rȝ-ʿ-ḫt wr ny Jrṯ pn Ms wr ny Jrwn pn [pȝ] Rk pn Drdny wr ny Krkmš wr ny Qrqš pn Ḫrb nȝ [...] ... [...]

35 twt m bw wʿ dmḏ[⸗sn] m 1000 ny ʿ ny ḥtrw jw m ʿqȝ ḥr⸗w r tȝ ḫt [ms~n⸗j] wj r⸗sn jw⸗j [mj] Mnṯw dw⸗j dpt⸗sn ḏrt⸗j m km ny ȝt jw⸗j ḥr wʿwʿ jm[⸗sn] [...] ... [...]

36 wʿ ḥr ʿš jm⸗sn n sn-nw⸗f ḥr bn rmṯ pw pȝ nty m-ẖnw⸗n Stẖ ʿȝ pḥty Bʿr m ḥʿw⸗f bn jrw [ny] rmṯ m nȝ [jrr⸗f] [nȝ] pȝ ny wʿ wʿty hd ḥfnw jw bn mšʿ ḥnʿ⸗f bn [...] ... [...] [my]

37 n⸗n ȝs wʿr⸗n r-ḥȝt⸗f wḫȝ⸗n n⸗n ʿnḫ tpj⸗n ṯȝw mk nty ḥr ms⸗f r ẖnẖn⸗f ḫr gnn ḏrt[⸗f] [ʿt⸗f] [nbt] [bw] rḫ⸗tw ṯȝt [pḏt] njwyw m-mjtt [...] ... [...]

38 jw m ḥpt wȝt jsṯ ḥm⸗f m-sȝ⸗sn mj ʿḫḫ jw⸗j ḥr ẖdb jm⸗sn n whs~n⸗j jw⸗j ḥr rdt ḫrw⸗j r ʿš r pȝy[⸗j] [mšʿ] r-ḏd [smn]⸗ṯn smn ḥȝty⸗ṯn pȝy⸗j mšʿ [...] ... [...]

39 nḫt jw⸗j wʿ⸗kw jw Jmn m nbyw⸗j jw ḏrt⸗f ḥnʿ⸗j ẖs ⸗wy sw ḥȝty⸗ṯn tȝy⸗j nyt-ḥtr [...] ... [...] [jm]⸗ṯn grw js [n] wn wʿ jm⸗ṯn jw jr⸗j [...] ... [...]

40 js bn ʿḥʿ~n⸗j m nb jm⸗ṯn m nmḥw dw⸗j jry⸗ṯn wrw m kȝ⸗j rʿ nb dw⸗j[ḥr] ḫt [...] ... [...] nb nty pn ḫȝʿ⸗j n⸗ṯn nȝy[⸗ṯn] [bȝkw]

41 d⸗j n⸗ṯn kyt-ḫt nḥm m-d⸗ṯn nty nb ḥr dbḥ sprwt jry⸗j mk wj ḫr⸗j n⸗f rʿ nb bw pw [...] ... [...] jb⸗ṯn dw⸗j ḥms⸗ṯn m nȝy[⸗ṯn] [dmj] [jw]

42 bn jrt wpwt nyt wʿw tȝy⸗j nyt-ḥtr m-mjtt jrw d⸗j n⸗sn wȝt r njwt[⸗sn] r-ḏd gm⸗j st mj [...] ... [...] [wnwt] ṯḥn [r] [ʿḥȝ] [ḫr] ptr jrw⸗ṯn sp ẖs dmḏ m [...] ... [...]

43 jm⸗ṯn r rdt ḏrt⸗f ḥnʿ⸗j jw⸗j ḥr ʿḥȝ wȝḥ kȝ ny jt⸗j Jmn ḥȝ twj ḥr Kmt mj jt jtw⸗j nty [bw] ptr⸗w Ḫrw bw [ʿḥȝ⸗w] [ḥnʿ]⸗f ḥjp jw bw jy wʿ [...] ... [...]

44 wpwt⸗f m ny Kmt ḫy sp nfr ny ḫrp mnw qnw r Wȝst njwt Jmn btȝ jrw [pȝy⸗j] mšʿ ḥnʿ tȝy⸗j nyt-ḥtr [ʿȝy] [r] ḏdt⸗f ptr dw n⸗j [...] ... [...]

45 jw bn mšʿ ḥnʿ⸗j bn nyt-ḥtr dw⸗f ptr nb wȝ pȝy⸗j nḫt ḥr ḫpš⸗j jw⸗j [wʿ]⸗kw jw bn wr m-sȝ⸗j jw [bn] [kṯn] jw bn wʿw [...] ... [...]

46 jr ḫȝswt ptr wj r sḏdt rn⸗j r-šȝʿ ḫȝswt wȝw n rḫ ⸗tw jr wh [nb] ḥr ḏrt⸗j jm⸗sn st ʿḥʿ⸗w ? ʿnn ḥr mȝȝ jrt~n⸗j jr ... jm⸗sn bw jr rdwy⸗w [...] ... [...]

47 nȝ nty nb ḥr stt m ʿqȝ⸗j ḫr ḫnrw nȝy⸗sn ʿḥȝw jw⸗w ḥr pḥt⸗j ḫr jr ḏr ptr Mnnȝ pȝy⸗j qrʿw r-ḏd [jnḥ] [wj] rḫt ʿšȝ ny ḥtr [...] ... [...]

48 jb⸗f ẖs snḏt ʿȝt wrt ʿq⸗ṯj m ḥʿw⸗f ʿḥʿ~n ḏd~n⸗f n ḥm⸗f pȝy⸗j nb nfr ḥqȝ tnr nḫw ʿȝ ny Kmt hrw ʿḥȝ twn ʿḥʿ⸗n wʿ⸗w jn m-ẖnw [pȝ] ḫrw mk ḫȝʿ n [...] ... [...]

49 jr⸗k ʿḥʿ r nḥm⸗w ḥr rȝ ny jḫ jmy tw wʿb⸗n šd⸗k n Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ ʿḥʿ~n ḏd~n ḥm⸗f n pȝy⸗f qrʿw smn⸗tw smn ḥȝty⸗k pȝy⸗j qrʿw [r] ʿq jm⸗sn mj ḥtt bjk [jw⸗j] [ḥr]

50 ẖdb ḥr wʿwʿ ḥr ḫȝʿ r jwtn jḫ tr ḥr jb⸗k nȝy ḥmw [nty] [bw] ḥḏ~n ḥr⸗j n ḥḥw jm⸗sn wn~jn ḥm⸗f ḫrp ȝs ʿḥʿ~n [⸗f] [...] ... [...] ḫnw ḫrw r [...] ... [...]

51 jw⸗j mj Bʿr m-sȝ⸗sn m ȝt sḫm⸗f jw⸗j ḥr ẖdb jm⸗sn n whs~n⸗j ḫr jr ḏr ptr wj pȝy⸗j mšʿ tȝy⸗j [...] ... [...] twj mj Mnṯw [...]

52 Jmn pȝy⸗j jt ḥnʿ⸗j n sp jr⸗f n⸗j ḫȝst nbt m dḥȝw r-ḥȝt⸗j wn~jn⸗sn ḥr msy⸗w wʿ wʿ r ẖn n pȝ jhy ḥr tr ny rwhȝ [gm~n⸗w] ḫȝst nbt ʿqt⸗j jm⸗sn [...] ... [...]

53 ḥr snf⸗sn m ʿḥȝwty nb nfr ny Ḫt m ẖrdw [ḥr] snw nyw pȝy⸗sn [wr] [dw]⸗j ḥḏ tȝ sḫt [nyt] [tȝ] [Qdš] bw rḫ⸗tw st dgs m-d ʿšȝ⸗sn ʿḥʿ~n pȝy⸗j [mšʿ] jw r dwȝ [...] ... [...]

54 n mȝȝ jrt~n⸗j nȝy⸗j wrw jw r sʿȝ ḫpš⸗j tȝy⸗j nyt-ḥtr m-mjtt [ḥr] swh m rn[⸗j] [ḥr] ḫy ʿḥȝwty nfr smn ḥȝty šdy⸗k pȝy⸗k mšʿ tȝy⸗k [...] ... [...]

55 Jmn jrw m ʿwy⸗f fḫ⸗k ny Ḫt ḥr ḫpš⸗k qn ntk ʿḥȝwty nfr mjtt⸗k nswt ʿḥȝ ḥr mšʿ⸗f hrw ʿḥȝ ntk ʿȝ ḥȝty tpy m skw bw ḏʿr~n⸗k nb dmḏ m bw wʿ [...] ... [...]

56 mšʿ⸗k r-ḫft-ḥr r-ḏr⸗f ḏd m ʿbʿ ntk mk Kmt wʿf ḫȝswt sȝw⸗k jȝt nyt Ḫt n ḏt ʿḥʿ~n ḏd~n ḥm⸗f n pȝy⸗f mšʿ nȝy⸗f wrw m-mjtt tȝy[⸗f] nyt-ḥtr jḫ r⸗tn [tr] [nȝy⸗j]

57 wrw pȝy⸗j mšʿ tȝy⸗j nyt-ḥtr ḫmw ʿḥȝ js bn jr~n rmṯ sʿȝ⸗f m njwt⸗f jw [⸗f] jw jrw⸗f qnw m-bȝḥ nb⸗f nfr ȝ rn [ḥr] ʿḥȝ m rȝ-ʿ sp 2 tr ⸗tw s ḥr ḫpš[⸗f] [...] ... [...]

58 n wʿ jm⸗ṯn pȝy⸗ṯn ḫȝʿ wj wʿ⸗kw m-ẖnw pȝ ḫrw sbq⸗wy sw m-d⸗ṯn ʿnḫ tr pȝy⸗ṯn ssn pȝ ṯȝw jw⸗j wʿ⸗kw js bw rḫ⸗ṯn r-ḏd m jb⸗ṯn jnk pȝy⸗ṯn sbty ny bjȝ ny pt [...] ... [...]

59 jw⸗tw ḥr sḏm⸗f pȝy⸗ṯn ḫȝʿ⸗j wʿ⸗kw n sn-nw⸗j jw bw jy [n⸗j] wr snn wʿw r rdt ḏrt⸗f ḥnʿ⸗j jw⸗j ḥr ʿḥȝ hd⸗j ḥḥ ny ḫȝst jw⸗j wʿ⸗kw jw⸗j ḥr Nḫt-m-Wȝst [Mwt-hr⸗tj]

60 nȝy⸗j ssmwt ʿȝwt ntsn nȝ gmw⸗j šsp ḏrt⸗j jw⸗j [wʿ]⸗kw ḥr [ʿḥȝ] ḫȝswt ʿšȝwt ḫȝm⸗j r nȝy⸗j dt wnm⸗sn wnmt ḏs⸗j m-bȝḥ⸗j ṯnw hrw jw⸗j m ʿḥ⸗j ntsn nȝ gmy⸗j [...] ... [...]

61 Mnnȝ pȝy⸗j qrʿw m-d nȝy⸗w wbȝw nyw ʿ-ẖnwty nty r-gs [⸗j] nȝ mtrw r ʿḥȝ ptr gm⸗j st wḥʿ ḥm⸗j ḥr qnt ḥnʿ nḫt sḫr~n⸗j [ḥfnw] dmḏ [ḫpš]⸗j ḥḏ-tȝ ... ... [...]

62 twj ḥr⸗kw r ʿḥȝ mj spd twj ḫʿ⸗kw r⸗sn mjtt Mnṯw ʿpr⸗kw m [ẖkrw] [nyw] qnt nḫt ʿq⸗kw m skw ḥr ʿḥȝ mj ḥwt bjk ḥryt [...] ... [...] ḫftyw[⸗j] [...] ... [...]

63 ḥr ny ḫrw⸗j twj mj Rʿ m ḫʿ⸗f tp dwȝyt stwt⸗j wbd~n⸗s ḥʿw [ny] sbyw wʿ [ḥr] [ʿš] jm[⸗sn] [n] sn-nw⸗f ḥr [⸗ṯn] sȝw⸗ṯn m tn ḫʿm⸗f mk [...] ... [...] sy m-d[⸗f] [...] ... [...] [jr]

64 nty nb ḥr šmt r ḫʿm ḫr jw hh ny ḫt r wbd ḥʿw⸗f wn~jn⸗sn ḥr ḫpr ʿḥʿw [wȝw] [ḥr] [sn-tȝ] m ḏrwt⸗sn r-ḫft-ḥr⸗j wn~jn ḥm⸗j [...] ... [...] whs~n⸗j [jw]⸗w [...] ... [...]

65 ssmt⸗j sḏr pḫdw m bw wʿ ḥr snf⸗sn wn~jn wr ḫrw ẖs ny Ḫt [ḥr] hȝb ḥr swȝš ḥr rn⸗j mjtt Rʿ [...] ... [...] [ḥʿw]⸗f tȝy⸗k ḥryt [...] ... [...]

66 jwt wpwty⸗f ẖr šʿt ḏrt⸗f ḥr rn wr ny ḥm⸗j ḥr swḏȝ jb ḥm ny stp-sȝ ny ḥr Kȝ-nḫt-mry-Mȝʿt jty mk [...] ... [...] nswt bjty Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ Rʿ [...] ... [...]

67 ḏd bȝk jm d⸗f rḫ⸗tw r-nty ntk Rʿ pr m ḥʿw⸗f dw⸗f n⸗k tȝw nbw dmḏ m bw wʿ jr ny Kmt ny [Ḫt] [...] ... [...] st n⸗k Rʿ jt⸗k šps [...] ... [...]

68 bȝw⸗k ʿȝw pḥty⸗k dns ḥr ny Ḫt jn jw nfr pȝy⸗k ẖdb nȝy⸗k bȝkw jw ḥr⸗k ḥsȝ [...] ... [...] ẖdb [⸗k] ḥfnw twk jy⸗tj m hrw [...] ... [...]

69 m jr ḏrj ḫnw⸗k nswt nḫt ȝḫ hrt r ʿḥȝ jmj n⸗n ṯȝw ʿḥʿ~n wḥʿ~n ḥm⸗j m ʿnḫ wȝs jw⸗j mj Mnṯw m ȝt⸗f hd⸗f ḫpr [...] ... [...] ḥȝwtyw nbw nyw mšʿ⸗j ḥnʿ nyt-ḥtr [...] ... [...]

70 r ḏrw twt m bw wʿ r rdt sḏm⸗sn sḫr hȝb~n⸗f ḥr⸗f ʿḥʿ~n d~n[⸗j] [sḏm⸗sn] nn mdwt hȝb n⸗j wr ḫrw [...] ... [...] jqr hrt jty nb⸗n n wn ṯȝy [...] ... [...]

71 m nm tȝy⸗f tw hrw qnd⸗k ʿḥʿ~n wḏ~n ḥm⸗f sḏm mdwt⸗f d~n⸗f ʿ m ḥtp m ḫntyt ḥst ḥm⸗f m ḥtp r Tȝ-mrj [...] ... [...] nyt-ḥtr ʿnḫ ḏd wȝs nb ḫr⸗f nṯrw nṯrwt m-sȝ ḥʿw[⸗f] [...] ... [...]

72 n snḏ⸗f pḥty ḥm⸗f mk~n⸗s mšʿ⸗f ḫȝswt nbwt m jȝw n ḥr⸗f nfr pḥ m ḥtp r Tȝ-mrj r pr Rʿ-ms-sw-mry-Jmn ʿȝ nḫtw ḥtp [...] ... [...] jmy ȝḫt⸗f nṯrw [tȝ] pn n⸗f [m] nyny ḥr ḏd jywy [...] ... [...]

73 nswt bjty Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ Rʿ Rʿ-ms-sw-mry-Jmn dw ʿnḫ d~n⸗sn n⸗f ḥḥ m ḥbw-sd ḏt ḥr st [Rʿ] [tȝw] nbw ḫȝswt nbwt ḫr [...] ... [...] ḏt


Bibliographie sélective

Inventaire , KIU 1002.
PM II2, p. 58 (174, II, 2).
KRI II, p. 2-101 (K 1), p. 125 (K 1). KRITA II, p. 2-14 (3.A). KRITANC II, p. 3-54.
J.-Fr. CHAMPOLLION, Monuments de l’Égypte et de la Nubie. Notices descriptives conformes aux manuscrits autographes rédigés sur les lieux par Champollion le Jeune II, Paris, 1844, p. 124 .
A. MARIETTE-BEY, Karnak. Étude topographique et archéologique. Texte, Leipzig, 1875, p. 74 .
A. MARIETTE-BEY, Karnak. Étude topographique et archéologique. Planches, Leipzig, 1875, pl. 48-51 .
J. de ROUGÉ, Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Égypte pendant la mission scientifique de M. le Vicomte Emmanuel de Rougé, vol. 3, Études égyptologiques 11, 1877, pl. CCVII-CCXXXI .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour », RevEg 3, 1885, p. 149-161 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) (1) », RevEg 4, 1885, p. 89-94 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) (2) », RevEg 4, 1885, p. 124-131 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) (1) », RevEg 5, 1888, p. 15-23 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) (2) », RevEg 5, 1888, p. 157-164 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) (1) », RevEg 6, 1891, p. 36-42 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) (2) », RevEg 6, 1891, p. 81-89 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) (3) », RevEg 6, 1891, p. 105-112 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) (1) », RevEg 7, 1896, p. 21-28 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) (2) », RevEg 7, 1896, p. 182-188 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (suite) », RevEg 9, 1900, p. 64-71 .
G. LEGRAIN, « Rapport sur les travaux exécutés à Karnak du 25 septembre au 31 octobre 1901 », ASAE 2, 1901, p. 266-268 .
J. de ROUGÉ, « Le poème de Pentaour (fin) », RevEg 10, 1902, p. 48-54 .
G. LEGRAIN, « Les nouvelles découvertes de Karnak », BIE 3/4e série, année 1902, 1903, p. 156, 160 .
J.H. BREASTED, « The Battle of Kadesh. A study in the Earliest Known Military Strategy », Decennial Publications 5, 1903, p. 6-7 .
J.H. BREASTED, Ancient Records of Egypt. Historical Documents from the Earliest Times to the Persian Conquest III, The Nineteenth Dynasty, Chicago, 1906, p. 125-142 .
G. LEGRAIN, « La litanie de Ouasit », ASAE 15, 1915, p. 273 .
Ch. KUENTZ, La bataille de Qadech. Les textes (“Poème de Pentaour” et “Bulletin de Qadech”) et les bas-reliefs, MIFAO 55, 1928, p. 21-46, 209-326, pl. VII-VIII .
S. HASSAN, Le Poème dit de Pentaour et le rapport officiel sur la bataille de Qadesh, RecTrav (C) 2, 1929, .
S. SAUNERON, « Poème de Qadech, 108-109 », BIFAO 54, 1954, p. 5-6. .
R.O. FAULKNER, « The Battle of Kadesh », MDAIK 16, 1958, p. 102-111 .
A.H. GARDINER, The Kadesh Inscriptions of Ramses II, Oxford, 1960, p. 7-27 .
P. BARGUET, Le temple d’Amon-Rê à Karnak. Essai d’exégèse, RAPH 21, 1962, p. 78 .
A.R. SCHULMAN, « The Nʿrn at the Battle of Kadesh », JARCE 1, 1962, p. 48-49 .
E.F. WENTE, Compte rendu de A. Gardiner, The Kadesh Inscriptions of Ramesses II, Oxford, 1960, JNES 22, 1963, p. 204-207 .
A.R. SCHULMAN, « The Nʿrn at the Battle of Kadesh », JARCE 1, 1962, .
W.V. DAVIES, « Readings in the Story of Sinuhe and Other Egyptian Texts », JEA 61, 1975, p. 51-53 .
M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature 2. The New Kingdom, Berkeley, Los Angeles, 1976, p. 57-58, 62-72 .
A.R. SCHULMAN, « The Nʿrn at Kadesh Once Again », JSSEA 11, 1981, p. 13-16. .
K.A. KITCHEN, Pharaoh Triumphant: the Life and Times of Ramesses II, Warminster, 1982, p. 53-62 .
A.J. SPALINGER, Aspects of the Military Documents of the Ancient Egyptians, YNER 9, 1982, p. 10-11, 23-24, 50, 54, 71, 81, 86, 99, 109-110, 153-160, 163-173, 182-185, 212, 218, 224, 233, 234 .
G. FECHT, « Das “Poème” über die Qadeš-schlacht », SAK 11, 1984, p. 281-333 .
Th. von der WAY, Die Textüberlieferung Ramses’II. zur Qadeš-Schlacht. Analyse und Struktur, HÄB 22, 1984, .
S. MORSCHAUSER, « Observations on the Speeches of Ramesses II in the Literary Record of the Battle of Kadesh », dans H. Goedicke (éd.), Perspectives on the Battle of Kadesh, Baltimore, 1985, p. 123-206 .
J.-Cl. GOLVIN, J.-Cl. GOYON, Les bâtisseurs de Karnak, Paris, 1987, p. 26 .
B.G. DAVIES, Egyptian Historical Inscriptions of the Nineteenth Dynasty, Documenta Mundi Aegyptiaca 2, 1997, p. 55-85 .
M. AZIM, ET AL., Karnak et sa topographie vol. 1. Relevés modernes du temple d’Amon-Rê 1967-1984, Monographie du CRA 19, Paris, 1998, pl. III .
R.A. SCHWALLER DE LUBICZ, The Temples of Karnak, Londres, 1999, pl. 91, 94 .
SPALINGER, « Datings of the Kadesh Reliefs », Five Views in Egypt, LingAeg StudMon 6, 2006, p. 137-156 .
Fr. SERVAJEAN, Quatre études sur la bataille de Qadech, CENiM 6, 2012, p. 1-90 .
Cl. OBSOMER, Ramsès II, Paris, 2012, p. 133-157 .
J. WINAND, « The Chariots, the Hittites and the Grammar », dans R. Landgráfová, J. Mynářová (éd.), Rich and Great. Studies in Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Birthday, Prague, 2016, p. v-xi .
Auteur(s) de la notice : Gabriella Dembitz.

Avec des contributions de Sébastien Biston-Moulin

Ce document a été indexé par Sébastien Biston-Moulin

5 968 consultations.

Création de la fiche : 15/01/2013. Dernière modification : 29/05/2017

Index 1353 attestation(s)

Retrouver les informations relatives au vocabulaire au format PdF

Vocabulaire 1245 attestation(s)

1 ȝ Particule exclamative (part.) : l. 57

3 ȝt « Moment, instant » (sub.) : l. 30, l. 35, l. 69

1 ȝbwt « Effigie, apparence » (sub.) : l. 3

1 ȝbd « Mois » (sub.) : l. 7

3 ȝḫ « Être utile, efficient, profitable » (vb.) : l. 27, l. 28, l. 29

1 ȝḫt « Horizon » (sub.) : l. 72

1 jȝw « Louange, adoration » (sub.) : l. 72

3 jy « Venir » (vb.) : l. 5, l. 43, l. 59

22 jw Particule énonciative (part.) : l. 6, l. 8, l. 14, l. 16, l. 19, l. 20, l. 21, l. 25, l. 26, l. 27, l. 28, l. 32, l. 33, l. 36, l. 39, l. 43, l. 45, l. 51, l. 58, l. 59, l. 60, l. 69

7 jw « Venir » (vb.) : l. 8, l. 10, l. 17, l. 29, l. 33, l. 54, l. 66

1 jwty Pronom relatif (pronom) : l. 2

1 jwȝ Un bovin (sub.) : l. 24

1 jwtn « Sol, terre, poussière » (sub.) : l. 50

7 jb « Cœur » (organe et siège de la pensée, des sentiments) (sub.) : l. 2, l. 4, l. 6, l. 23, l. 26, l. 28, l. 48

1 jp « Compter, dénombrer, estimer » (vb.) : l. 26

1 jfd « Se hâter, marcher vite » (vb.) : l. 18

1 jmy « Celui qui est dans, ce qui est dans » (sub.) : l. 72

1 ym « Mer » (sub.) : l. 10

1 jmnty « Droit, ouest, occidental » (adj. épithète) : l. 17

2 jnj « Aller chercher, apporter, emporter » (vb.) : l. 11, l. 25

3 jnt « Vallée, ouâdi » (sub.) : l. 5, l. 9, l. 12

1 jnḥ « Entourer, ceindre » (vb.) : l. 19

3 jnk Pronom indépendant, première personne singulier (pronom) : l. 25, l. 29, l. 58

1 jr Particule (part.) : l. 6

4 jrj « Faire, agir » (vb.) : l. 14, l. 23, l. 25, l. 26

1 jḥw « Étable » (sub.) : l. 18

2 jḫ Pronom interrogatif (pronom) : l. 23, l. 25

2 js Particule (part.) : l. 22, l. 23

7 jsṯ Particule (part.) : l. 6, l. 13, l. 14, l. 15, l. 17, l. 28, l. 38

8 jt « Père » (sub.) : l. 9, l. 17, l. 22, l. 26, l. 29, l. 43, l. 52, l. 67

2 jty « Souverain, seigneur, prince » (sub.) : l. 66, l. 70

2 ʿ « Bras, main » (sub.) : l. 31, l. 55

1 ʿȝj « Être grand » (vb.) : l. 22

3 ʿȝ « Grand » (adj. régissant un substantif) : l. 4, l. 36, l. 72

1 ʿȝ « Grand » (adj. épithète) : l. 18

1 ʿȝm « Asiatique » (sub.) : l. 23

1 ʿwt « Bétail, animaux, petit bétail » (sub.) : l. 5

1 ʿbʿ « Exagération, vantardise » (sub.) : l. 5

2 ʿnn « Retourner, revenir » (vb.) : l. 32, l. 33

4 ʿnḫ « Vie » (sub.) : l. 6, l. 69, l. 71, l. 73

9 ʿḥȝ « Combattre » (vb.) : l. 3, l. 15, l. 21, l. 31, l. 43, l. 59, l. 61, l. 62, l. 69

5 ʿḥȝ « Combat » (sub.) : l. 3, l. 16, l. 18, l. 33, l. 48

13 ʿḥʿ « Se tenir debout, s’arrêter » (vb.) : l. 9, l. 15, l. 16, l. 17, l. 19, l. 22, l. 33, l. 48, l. 49, l. 56, l. 69, l. 70, l. 71

1 ʿḫḫ « Griffon » (sub.) : l. 38

5 ʿš « Appeler, crier » (vb.) : l. 26, l. 27, l. 29, l. 36, l. 38

1 ʿš « Bois âch » (sub.) : l. 9

1 ʿšȝ « Nombreux, variés » (adj. épithète) : l. 27

2 ʿšȝ « Quantité, (grand) nombre » (sub.) : l. 12, l. 53

1 ʿšȝwt « Foule, multitude » (sub.) : l. 26

3 ʿq « Entrer » (vb.) : l. 19, l. 49, l. 62

5 w Pronom suffixe, 3eme personne, pluriel (pronom) : l. 8, l. 16, l. 31, l. 32, l. 64

6 wȝt « Chemin, côté » (sub.) : l. 7, l. 14, l. 20, l. 23, l. 38, l. 42

3 wȝḥ « Placer, établir, instituer » (vb.) : l. 11, l. 12, l. 24

2 wȝs « Puissance » (sub.) : l. 69, l. 71

3 wj Pronom dépendant, première personne singulier (pronom) : l. 35, l. 41, l. 58

5 wʿj « Être seul » (vb.) : l. 13, l. 19, l. 26, l. 39, l. 58

5 wʿ « Seul, unique » (adj. épithète) : l. 35, l. 55, l. 65, l. 67, l. 70

4 wʿ « Seul, unique » (sub.) : l. 21, l. 27, l. 31, l. 32

3 wʿw « Soldat » (sub.) : l. 21, l. 45, l. 59

2 wʿwʿ « Massacrer, tailler en pièces » (vb.) : l. 35, l. 50

1 wʿf « Courber, soumettre » (vb.) : l. 56

1 wbȝ « Cour, avant-cour » (sub.) : l. 24

2 wbd « Brûler » (vb.) : l. 63, l. 64

1 wmt « Être épais, être déterminé (construit avec jb) » (vb.) : l. 2

5 wn « Être, exister » (vb., aux.) : l. 16, l. 50, l. 52, l. 64, l. 65

1 wnwt « Heure » (sub.) : l. 18

1 wnm « Manger » (vb.) : l. 4

1 wnmy « Droite, côté droit » (sub.) : l. 30

1 wr « Grand, important » (adj. épithète) : l. 66

13 wr « Grand, prince, notable » (sub.) : l. 8, l. 20, l. 32, l. 33, l. 34, l. 40, l. 45, l. 54, l. 56, l. 57, l. 59, l. 65, l. 70

1 wsr « Être fort, puissant » (vb.) : l. 2

1 wšbyt « Réponse » (sub.) : l. 5

2 wḏ « Ordonner » (vb.) : l. 22, l. 71

1 wḏj « Envoyer, expédier, avancer » (vb.) : l. 5

1 wḏȝ « Aller, se rendre » (vb.) : l. 9

2 bȝw « Puissance » (sub.) : l. 8, l. 68

1 bȝkwt « Travail, redevance » (sub.) : l. 25

4 bjty « Roi, roi de Basse-Égypte » (sub.) : l. 1, l. 6, l. 66, l. 73

1 bjȝ « Métal » (sub.) : l. 58

4 bw « Lieu, endroit » (sub.) : l. 35, l. 65, l. 67, l. 70

9 bw Particule négative (part.) : l. 4, l. 11, l. 12, l. 22, l. 24, l. 27, l. 28, l. 31, l. 32

9 bn Particule négative (part.) : l. 16, l. 20, l. 21, l. 22, l. 23, l. 28, l. 33, l. 45, l. 57

1 bnr « Extérieur » (sub.) : l. 20

1 bšṯw « Révoltés, rebelles » (sub.) : l. 8

3 bdš « Se sentir las, fatigué, défaillir » (vb.) : l. 4, l. 17, l. 31

1 pt « Ciel » (sub.) : l. 58

30 Pronom démonstratif, article défini masculin singulier (pronom, article) : l. 1, l. 2, l. 7, l. 9, l. 10, l. 11, l. 12, l. 13, l. 14, l. 15, l. 16, l. 19, l. 26, l. 33, l. 34, l. 37, l. 41, l. 42, l. 44, l. 46, l. 48, l. 50, l. 53, l. 54, l. 55, l. 64, l. 65, l. 67, l. 68, l. 70

19 pȝy Article possessif masculin singulier (article) : l. 3, l. 6, l. 18, l. 24, l. 26, l. 28, l. 38, l. 45, l. 47, l. 48, l. 49, l. 51, l. 52, l. 53, l. 54, l. 56, l. 57, l. 61, l. 68

1 pȝw « Avoir fait dans le passé » (vb.) : l. 22

3 pn Pronom démonstratif masculin singulier (pronom) : l. 34, l. 40, l. 72

1 pr « Maison, domaine, temple » (sub.) : l. 72

3 prj « Sortir » (vb.) : l. 15, l. 16, l. 67

1 pr-ʿ « Valeureux, vaillant » (sub.) : l. 2

2 pḥ « Atteindre, attaquer » (vb.) : l. 9, l. 28

2 pḥwy « Arrière, fin » (sub.) : l. 10, l. 28

4 pḥty « Force, puissance » (sub.) : l. 2, l. 36, l. 68, l. 72

1 pḥrr « Coureur » (sub.) : l. 20

1 pẖr « Circuler, retourner, entourer » (vb.) : l. 28

2 ptr « Regarder, distinguer » (vb.) : l. 4, l. 33

1 pḏt « Arc » (sub.) : l. 3

2 fḫ « Délier, détruire » (vb.) : l. 12, l. 55

47 m « Dans, avec, comme, en tant que » (prep.) : l. 1, l. 2, l. 5, l. 7, l. 8, l. 9, l. 11, l. 12, l. 14, l. 15, l. 16, l. 18, l. 19, l. 20, l. 21, l. 23, l. 25, l. 27, l. 28, l. 29, l. 30, l. 31, l. 35, l. 36, l. 38, l. 42, l. 44, l. 47, l. 48, l. 51, l. 52, l. 53, l. 54, l. 55, l. 56, l. 60, l. 62, l. 63, l. 64, l. 65, l. 67, l. 68, l. 69, l. 70, l. 71, l. 72, l. 73

1 m-mjtt « Pareillement, de même » (adv.) : l. 10

3 m-ḥry-jb « Au milieu de » (prep.) : l. 15, l. 16, l. 26

4 m-ẖnw « Dans, à l’intérieur » (prep.) : l. 19, l. 30, l. 36, l. 58

4 m-sȝ « Après, derrière » (prep.) : l. 13, l. 38, l. 45, l. 51

7 m-d « Avec, en possession de » (prep.) : l. 12, l. 29, l. 41, l. 53, l. 58, l. 61, l. 63

1 mȝj-ḥsȝ « Lion » (sub.) : l. 5

1 mȝʿ « Étaler, consacrer (une offrande) » (vb.) : l. 24

20 mj « Comme » (prep.) : l. 2, l. 3, l. 4, l. 5, l. 6, l. 8, l. 9, l. 12, l. 15, l. 17, l. 18, l. 30, l. 38, l. 42, l. 43, l. 49, l. 51, l. 62, l. 63, l. 69

4 mjtt « Même, semblable » (sub.) : l. 3, l. 12, l. 62, l. 65

1 mn « Durable » (adj. régissant un substantif) : l. 4

2 mnw « Monument, œuvre » (sub.) : l. 23, l. 44

1 mnfȝt « Troupe » (sub.) : l. 6

1 mnḫ « Efficient, efficace » (adj. régissant un substantif) : l. 5

1 mnš « Navire de transport » (sub.) : l. 25

1 mrj « Aimer, désirer » (vb.) : l. 29

1 mrqḥt « Fuir » (vb.) : l. 21

1 mḥ « Remplir, être rempli » (vb.) : l. 23

1 mḥty « Nord » (sub.) : l. 17

3 ms « Amener, présenter » (vb.) : l. 8, l. 25, l. 37

20 mšʿ « Troupe, armée » (sub.) : l. 5, l. 7, l. 13, l. 14, l. 16, l. 17, l. 21, l. 27, l. 33, l. 36, l. 38, l. 44, l. 45, l. 51, l. 54, l. 55, l. 56, l. 57, l. 69, l. 72

2 mšʿ « Marcher » (vb.) : l. 7, l. 16

2 mšdt « Gué » (sub.) : l. 9, l. 13

1 mk « Vois ! (impératif) » (part.) : l. 16

2 mkj « Protéger » (vb.) : l. 56, l. 66

1 mṯn « Chemin » (sub.) : l. 8

2 mdwt « Parole, discours, affaire » (sub.) : l. 70, l. 71

12 n « À, pour » (prep.) : l. 4, l. 8, l. 10, l. 23, l. 27, l. 37, l. 41, l. 42, l. 44, l. 67, l. 69, l. 73

2 n-ḥȝ « Derrière » (prep.) : l. 19, l. 29

3 n-ḥr « Devant (quelqu’un) » (prep.) : l. 3, l. 9, l. 29

4 n Particule négative (part.) : l. 3, l. 19, l. 21, l. 46

37 ny « De » (prep.) : l. 1, l. 2, l. 3, l. 4, l. 5, l. 6, l. 7, l. 8, l. 10, l. 11, l. 13, l. 14, l. 15, l. 16, l. 17, l. 18, l. 19, l. 20, l. 21, l. 23, l. 27, l. 32, l. 33, l. 34, l. 43, l. 44, l. 48, l. 52, l. 53, l. 55, l. 59, l. 64, l. 65, l. 66, l. 67, l. 68, l. 69

16 nyt-ḥtr « Cavalerie » (sub.) : l. 6, l. 7, l. 12, l. 17, l. 21, l. 27, l. 33, l. 39, l. 42, l. 44, l. 45, l. 54, l. 56, l. 57, l. 69, l. 71

1 Pronom démonstratif, article pluriel (pronom, article) : l. 8

2 nȝ-ny Pronom démonstratif (pronom) : l. 19, l. 20

11 nȝy Article possessif pluriel (article) : l. 23, l. 25, l. 31, l. 33, l. 40, l. 41, l. 47, l. 54, l. 56, l. 60, l. 68

2 njwy « Lance, javelot » (sub.) : l. 31, l. 37

3 njwt « Ville » (sub.) : l. 42, l. 44, l. 57

1 nyny « Accueillir, faire des gestes de bienvenue » (vb.) : l. 72

3 nwȝ « Observer, surveiller » (vb.) : l. 19, l. 27, l. 32

4 nb « Seigneur, maître, responsable » (sub.) : l