ḥʿʿwt JOIE, LIESSE (Employé comme substantif)

Vocable 1375 / Wb III, 41, 3-10 / AnLex 77.2611, 78.2595, 79.1902 /
KIU 2511, 1 XIXe dynastie / Ramsès II / Mur extérieur de Thoutmosis III, Enceinte sud / Face sud, partie est / Soubassement

[...] ... [...] nswt bjty Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ Rʿ Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw nbty Mk-Kmt-wʿf-pḏwt nswt bjty tjt Rʿ ḫnty Tȝwy stp~n Jtm nb Tȝwy Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ Rʿ nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw dw ʿnḫ ḥr-nbw Wsr-rnpwt-ʿȝ-nsyt-mj-Jtm jty ms nṯrw sḫpr Tȝwy nswt bjty ḥqȝ ʿȝ ny Kmt nb Tȝwy Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ Rʿ nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw dw ʿnḫ jr~n⸗f m mnw⸗f n jt⸗f Jmn-Rʿ nb nswt Tȝwy ḫnty Jpt-swt jrt n⸗f ḥwt-nṯr m mȝw m kȝt mnḫt nyt nḥḥ d ȝ Wȝst n bʿḥ ẖr bw nfr kȝw ḏfȝw m ẖryt⸗st nb Tȝwy Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw dw ʿnḫ nswt wr mnw m Wȝst nḫtṯ sḥb Jpt-swt m kȝw⸗f rʿ nb nswt bjty ḥqȝ pḏt psḏt nb Tȝwy Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ Rʿ nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw dw ʿnḫ sḥḏ pr Jmn mj ȝḫt nyt pt hr⸗tw ḥr jr⸗f m ḥwt-ʿȝt n nswt nṯrw dw wn nbw Wȝst m ḥʿʿwt psḏt m ršrš rd⸗n ḥḥ ny rnpwt ḥfnw m ḥbw-sd ḏt m qn nḫt nswt bjty ḥqȝ mȝʿt nb Tȝwy Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw dw ʿnḫ nswt ṯnw mnw wr bjȝyt smsw ny Rʿ ḥry nst⸗f tjt ʿȝt ȝḫt nyt nb nḥḥ sr⸗f nḫt jw⸗f m ẖt nswt bjty Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ Rʿ Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw dw ʿnḫ sḏsr pr Jmn mḥ sw m mnw sṯḥn mj ȝḫt Rʿ jm⸗s nswt bjty ḥqȝ [...] Rʿ nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw dw ʿnḫ qd sḥ-nṯr m jnr m kȝt nyt nḥḥ Jmn-Rʿ nb nswt Tȝwy m ršwt nb Tȝwy Wsr-Mȝʿt-Rʿ-stp~n-Rʿ nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-mry-Jmn-nṯr-ḥqȝ-Jwnw dw [ʿnḫ] [...] Jtm jty Jmn [...] ... [...] nt nswt bjty [...] mry Jmn [...]

KIU 4607, 1 XXe dynastie / Ramsès III / Temple de Ramsès III, Extérieur / Mur ouest / Soubassement

ʿnḫ ḥr Kȝ-nḫt-ʿȝ-nsyt nbty Wr-ḥbw-sd-mj-Tȝ-ṯnn ḥr-nbw Wsr-rnpwt-mj-Jtm jty mk Kmt wʿf ḫȝswt nswt bjty nb Tȝwy nb ḫpš Wsr-Mȝʿt-Rʿ-mry-Jmn Rʿ ny ẖt⸗f mry⸗f nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-ḥqȝ-Jwnw nṯr nfr sḫm pḥty pr-ʿ mj Mnṯw wn ḥr rs-tp sḫr nb m sḫ qn ḫpš⸗f nḫt jb⸗f wsr n ʿḥʿ r ḥȝt [⸗f] mnj⸗f Kmt m sp mnḫ d⸗f s nb m st⸗f grg⸗f dmjw nyw nb d⸗f ḥtpw m Tȝ-mrj nswt bjty wʿ mrr⸗f qn jty ḥtp nḫt nb Tȝwy Wsr-Mȝʿt-Rʿ-mry-Jmn Rʿ mry nṯrw nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-ḥqȝ-Jwnw dw ʿnḫ [mry] Jmn-Rʿ ḥtp ḥr mnw⸗f [...] m [...]-jb [...] ... [...] Jmn [...] m šps jmyw⸗f m ḥʿʿwt ⸗sn mnw nfrw wrw jr~n nswt bjty nb Tȝwy nb jrt ḫt Wsr-Mȝʿt-Rʿ-mry-Jmn Rʿ ny ẖt⸗f [...] nb [ḫʿw] Rʿ-ms-sw-ḥqȝ-Jwnw [...] ... [...] nb ḫpš Wsr-Mȝʿt-Rʿ-mry-Jmn Rʿ nb ḫʿw Rʿ-ms-sw-ḥqȝ-Jwnw mry Jmn-Rʿ nb nswt Tȝwy ḫnty Jpt-swt ȝw jb⸗f ḥnʿ ⸗f mj Rʿ ḏt

KIU 8621, 8 XXe dynastie / Ramsès III / Temple de Ramsès III, Cour / Paroi ouest


KIU 9178, 10 Époque ptolémaïque / Ptolémée Philadelphe / Temple de Khonsou, Pylône / Porte principale / Linteau intérieur


KIU 1992, 1 Époque ptolémaïque / Ptolémée Évergète II / Temple d’Opet, Salle sud / Frise

ʿnḫḏr⸗f mj⸗n m hy sȝ-tȝ sn tȝ n nbt Tȝwy Ȝst wrt mwt nṯr jrt Rʿ nbt pt ḥnwt nṯrw nbw ȝbd nfr pt tȝ m ršwt Wsjr m ḥb nṯrw m ḥʿʿwt hy hnw m-ẖnw Jpt-swt ḥwt-wtṯ nyt Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw m ʿq Jwnw m ršwt Mḫȝt-Tȝwy ḥr mȝʿw P Dp m ȝwt-jb Tȝwy m ṯḥḥwt ms Ȝst⸗s Ḥr ḫrw⸗s pḥ⸗f r pt nṯrw nṯrwt jw r mȝȝ⸗s nṯrw dmḏ m-ẖnw ȝḫt jw Ḏḥwty H̱nmw m-ḥȝt jryw Nḫbt Wȝḏyt Msḫnt ḥr jrt jrw⸗sn Ḥwwt-Ḥr m sȝ⸗f ȝwt-jb nyt Rʿ n ... ? m ẖt⸗s jw r tȝ sw pr m sfy šps m bjk ny nbw ḥtp ḥr srḫ ẖnm~n⸗f ȝtf jṯ~n⸗f wrrt ḥr tp⸗f ḥqȝ~n⸗f P smn~n⸗f nst⸗f m Wȝst nḫtt m nswt nṯrw r nḥḥ d⸗sn ḥḥ ny ḥbw-sd n nswt bjty Jwʿ-ny-nṯrwy-prwy-stp~n-Ptḥ-jr-Mȝʿt-Rʿ-sḫm-ʿnḫ-Jmn nṯr mnḫ mj Rʿ ḏt

KIU 3938, 1 Époque romaine / Auguste / Temple d’Opet, Face extérieure sud / Soubassement / 2e registre

ʿnḫ ḥr Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-Nwn-wr rd⸗tw n⸗f jȝwt nyt Šw nst nyt Gb jṯ~n⸗f jmyt-pr nyt Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw ʿq⸗f Tȝ-mrj hrw⸗w mnfȝt m ḥʿʿwt nṯrw nṯrwt jṯ m sḫm⸗f mj Rʿ psḏ m ȝḫt sr~n⸗f hȝw ʿšȝ ẖr nfrw ḫw~n⸗f ʿwt nṯryt smn~n⸗f hpw mj Ḏḥwty ʿȝ ʿȝ sbty m bjȝyt ḥȝ Bȝqt jr~n⸗f ẖnw ʿȝ wr r Hrm nswt bjty [nb] [Tȝwy] [Ȝwtkrtr] [sȝ] [Rʿ] [nb] [ḫʿw] Kysrs ʿnḫ ḏt nṯr nfr ḥqȝ m pḏt psḏt nswt nsyw nyw ḫtmn tȝ r-ȝw⸗f m nḏt n kȝ⸗f jty n wn ḥr ḫy⸗f stp~n [...] n⸗f [...]⸗f [...] sjȝ ḫnt ẖt n pr⸗f m swḥt ṯn sw šȝw ḥr msḫnt⸗f jwʿ mnḫ [...]⸗f [...] ḥqȝ psšty ḫnp wrrt ʿḥʿ m nswt sgrḥdr bṯnw⸗f ḥȝ Wȝḏ-wr nmt Šʿy ḫb jnw m Tȝwy-Sṯt ṯmȝ ʿ nb pḥty sḫr ḫftyw⸗f jr ȝḫw n nṯr⸗f rʿ nb nrw⸗f sḫm m-ḫt Ḥryw-šʿy ḥryt⸗f pẖr m Ḫnty-š qȝ rn pw pḥ~n⸗f ḥrt bȝw⸗f sn⸗tj m-ḫt Tȝwy rwḏ ȝm~n⸗f bȝgsw mȝj [...] m ȝt⸗f nḏty mnḫ ny jt⸗f Wsjr dr mḥ ny mwt⸗f Ȝst nḫw nfr ny Jdbw-Ḥr m [...] nṯrw nṯrwt [...] jn pḥwy [...] ... [...] Kysrs [ʿnḫ] ḏt jr~n⸗f mnw⸗f n jt⸗f šps Wsjr Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw nswt nṯrw mwt⸗f Jpt wrt mst nṯrw bẖ⸗s nṯr ... ? wḥʿ~n⸗f wȝwȝt m ḥwt-nṯr Jpt wrt m jnr ḥḏ nfr ny ʿȝt rwḏt sʿḥʿ~n⸗f jwnn⸗sn ḏsr~n[⸗f] ȝḫt⸗sn ? smnḫ~n⸗f ḥwt-nṯr⸗sn⸗s r nfr wsḫ⸗s r mnḫ jrw⸗s nb r-tp-ḥsb ḏsr⸗tj m nbw qn⸗tj m ẖkrw sẖkr⸗tj m ʿȝwt špswt ʿȝwy⸗s m ʿš nfr ny Ḫnty-š nbd m ḥmt Sṯt ḫpww jryw m ḏʿm mȝwt⸗s tkn r ḥrt ḫt m m jrt r nfr ȝẖʿ r mnḫ m kȝt qsty ḥwt-nbw jm⸗s r ms ʿẖmw r grg ḫmw m gsw-prw sʿḥʿ~n⸗f sšmw nyw nṯrw nṯrwt m jwnn nb m-ḫnt Jdbw-Ḥr [...] ... [...]

KIU 3943, 8 Époque romaine / Auguste / Temple d’Opet, Face extérieure est / Soubassement / 2e registre nord

ḫʿ⸗tj m njwt⸗sn jw⸗wy jb⸗sn ḥr ḏd [...] dmḏ⸗sn m sp sn wn⸗sn m ḥʿʿwt nn⸗tj m pt r

KIU 3946, 1 Époque romaine / Auguste / Temple d’Opet, Face extérieure nord / Soubassement / 2e registre

ʿnḫ ḥr Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-Nwn-wr rd⸗tw n⸗f jȝwt nyt Šw nst nyt Gb jṯ~n⸗f jmyt-pr nyt Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw ʿq⸗f Tȝ-mrj hrw⸗w mnfȝt m ḥʿʿwt nṯrw nṯrwt jṯ m sḫm⸗f mj Rʿ psḏ m ȝḫt sr~n⸗f hȝw ʿšȝ ẖr nfrw ḫw~n⸗f ʿwt nṯryt smn~n⸗f hpw mj Ḏḥwty ʿȝ ʿȝ sbty m bjȝyt ḥȝ Bȝqt jr~n⸗f ẖnw ʿȝ wr r Hrm nswt bjty nb Tȝwy Ȝwtkrtr Rʿ nb ḫʿw Kysrs ʿnḫ ḏt nṯr nfr sḫm spȝwt [...] sȝ-mry⸗f ny Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw sḫm⸗f ʿnḫ jmytw ʿnḫw snn⸗f wḏʿ m ḏt⸗f nb nrw wsr fȝw ʿȝ snḏ m jȝwt ḥrywt-jb bs~n Rʿ r st nyt jt⸗f r jṯ ḫʿw nyw wtṯ sw rd⸗tw n⸗f jmyt-pr nyt šnw m pt ḥqȝ ny mj qd⸗f ʿȝ ny bnw ḫrp Wȝḏ-wr wḏ mdw m Tȝwy-fnḫw pr-ʿ ḫns n⸗f ptrj

KIU 4205, 1 Époque romaine / Auguste / Temple d’Opet, Face extérieure est / Soubassement / 1er registre nord

hrw pn nfr ḫpr⸗tj m njwt jy Nfr-tm ḫpr m Jpt-swt pr rȝ⸗f wny m-ḫnt Jrt-Rʿ ḏr wn nfrt m Bnnt Wsjr wbn m-ẖnw Wȝst sḥḏ~n⸗f Tȝwy m-ḫt snkt Ḫmnyw wrw jr n⸗f jȝw psḏt pȝwtyw dmḏ ḥnʿ⸗sn pt m ḥb tȝ m mfk gsw-prw st m ṯḥn nṯrw m hy nṯrwt m hnw ḥnmmt m sȝ-tȝ nhm m Jnb-ḥḏ qȝ ḫrw m Jwnw pr ḫrtw ḥr tȝ m Wȝst nḫt ršwt m Wnw ṯḥḥwt m Ḥwt-nn-nswt nhm ʿȝ m-ḫnt Ḥȝt-mḥyt jȝw m Ḏdw sȝ-tȝ m Tȝ-wr ȝwt-jb ḥr jȝwt m Km-wr Bȝst m ḥʿʿwt Fʿg m wnf-jb jr⸗tw hnw m Nt Ḫm m wp sȝ ʿȝ m Šdnw spȝwt Wsjr m ḥb ḥknw ksks ḫpr Tȝwy m ršwt ms⸗tj nb jtrty Wsjr Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw ḥtp⸗f m pr⸗f ḫnty mks ẖnm~n⸗f ḫm⸗f ḥtp⸗f ḥr mnw pn nfr jr n⸗f nswt bjty Ȝwtkrtr gm~n⸗f pr Jpt-wrt jqr⸗tj m kȝt⸗f mnḫ m jrw⸗f nb pḏ šs jm⸗f jn ḥmt nyt Sšȝt wrt ḥqȝw ḫntyt pr-mḏȝt swȝḥ ẖss⸗f jn Ḫmnwy sʿḥʿ jfdw⸗f jn Skr ḫws jn H̱nmw m ʿwy⸗f ḏs⸗f n Wsjr Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw nswt nṯrw m … sȝ⸗f mry⸗f sȝ Rʿ nb ḫʿw Kysrs … ḥr rn ny⸗f mr sw nṯr ʿȝ ḥr mnw⸗f mtn⸗f sw m nsyt ḥr st Ḥr ḫʿ⸗tj m nswt bjty nb Tȝwy ḫnt ʿnḫw ḏt


Listes de vocables, d’éléments de titulature royale, de toponymes, ethniques et lieux de culte, de théonymes et désignations divines, d’anthroponymes et indexation du corpus des sources textuelles collectées dans le cadre du projet Karnak : Sébastien Biston-Moulin (dernière mise à jour : 09/01/2024).


8 784 729 visites - 1 151 visite(s) aujourd’hui - 10 connecte(s).


Système d’Indexation des Textes Hiéroglyphiques (SITH)
version 0.2
© Sébastien Biston-Moulin

http://sith.huma-num.fr/
Ce site est optimisé pour les navigateurs Chrome et Firefox sur macOS 10.12 et Windows 10. Il n’a pas été testé sur d’autres plateformes ou navigateurs.