gsw-prw TEMPLES, SANCTUAIRES (Employé comme substantif)

Vocable 748 / Wb V, 199, 1-6 / AnLex 78.4476 /
KIU 1997, 8 Époque ptolémaïque / Ptolémée Évergète II / Temple d’Opet, Salle sud / Paroi ouest / 2e registre

ḏd ⸗ṯ m gsw-prw wnn⸗ṯ wnn pt wnn wnn⸗ṯ

KIU 4846, 7 Époque ptolémaïque / Ptolémée Évergète II / PY2 IIe pylône, Porte / Montants extérieurs / Soubassement

rd ḥtp-nṯr n nṯrw nṯrwt d tp-rd m gsw-prw sʿšȝ~n⸗f ḫt Wȝst [r] njwwt dmḏwt mj ntyt ḥnwt⸗sn hyn ny ḥḥ hȝyt nyt Jr-pty

KIU 5690, 6 Époque ptolémaïque / Ptolémée Évergète II / Temple d’Opet, Salle des étoffes / Paroi nord / 1er registre


KIU 4284, 10 Époque ptolémaïque / Ptolémée Néos Dionysos / Temple d’Opet, Salle hypostyle / Porte / Montants extérieurs, 1er registre

nswt bjty [...] ... [...] ... ? m njwwt spȝwt [...] ... [...] ... ?⸗f m rn⸗f ny Wnn-nfr gsw-prw mn ẖr sšm⸗f

KIU 3938, 1 Époque romaine / Auguste / Temple d’Opet, Face extérieure sud / Soubassement / 2e registre

ʿnḫ ḥr Ṯmȝ-ʿ-ḥw-ḫȝswt-wr-pḥty-nḫt-Bȝqt-ḥqȝ-ḥqȝw-stp~n-Nwn-wr rd⸗tw n⸗f jȝwt nyt Šw nst nyt Gb jṯ~n⸗f jmyt-pr nyt Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw ʿq⸗f Tȝ-mrj hrw⸗w mnfȝt m ḥʿʿwt nṯrw nṯrwt jṯ m sḫm⸗f mj Rʿ psḏ m ȝḫt sr~n⸗f hȝw ʿšȝ ẖr nfrw ḫw~n⸗f ʿwt nṯryt smn~n⸗f hpw mj Ḏḥwty ʿȝ ʿȝ sbty m bjȝyt ḥȝ Bȝqt jr~n⸗f ẖnw ʿȝ wr r Hrm nswt bjty [nb] [Tȝwy] [Ȝwtkrtr] [sȝ] [Rʿ] [nb] [ḫʿw] Kysrs ʿnḫ ḏt nṯr nfr ḥqȝ m pḏt psḏt nswt nsyw nyw ḫtmn tȝ r-ȝw⸗f m nḏt n kȝ⸗f jty n wn ḥr ḫy⸗f stp~n [...] n⸗f [...]⸗f [...] sjȝ ḫnt ẖt n pr⸗f m swḥt ṯn sw šȝw ḥr msḫnt⸗f jwʿ mnḫ [...]⸗f [...] ḥqȝ psšty ḫnp wrrt ʿḥʿ m nswt sgrḥdr bṯnw⸗f ḥȝ Wȝḏ-wr nmt Šʿy ḫb jnw m Tȝwy-Sṯt ṯmȝ ʿ nb pḥty sḫr ḫftyw⸗f jr ȝḫw n nṯr⸗f rʿ nb nrw⸗f sḫm m-ḫt Ḥryw-šʿy ḥryt⸗f pẖr m Ḫnty-š qȝ rn pw pḥ~n⸗f ḥrt bȝw⸗f sn⸗tj m-ḫt Tȝwy rwḏ ȝm~n⸗f bȝgsw mȝj [...] m ȝt⸗f nḏty mnḫ ny jt⸗f Wsjr dr mḥ ny mwt⸗f Ȝst nḫw nfr ny Jdbw-Ḥr m [...] nṯrw nṯrwt [...] jn pḥwy [...] ... [...] Kysrs [ʿnḫ] ḏt jr~n⸗f mnw⸗f n jt⸗f šps Wsjr Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw nswt nṯrw mwt⸗f Jpt wrt mst nṯrw bẖ⸗s nṯr ... ? wḥʿ~n⸗f wȝwȝt m ḥwt-nṯr Jpt wrt m jnr ḥḏ nfr ny ʿȝt rwḏt sʿḥʿ~n⸗f jwnn⸗sn ḏsr~n[⸗f] ȝḫt⸗sn ? smnḫ~n⸗f ḥwt-nṯr⸗sn⸗s r nfr wsḫ⸗s r mnḫ jrw⸗s nb r-tp-ḥsb ḏsr⸗tj m nbw qn⸗tj m ẖkrw sẖkr⸗tj m ʿȝwt špswt ʿȝwy⸗s m ʿš nfr ny Ḫnty-š nbd m ḥmt Sṯt ḫpww jryw m ḏʿm mȝwt⸗s tkn r ḥrt ḫt m m jrt r nfr ȝẖʿ r mnḫ m kȝt qsty ḥwt-nbw jm⸗s r ms ʿẖmw r grg ḫmw m gsw-prw sʿḥʿ~n⸗f sšmw nyw nṯrw nṯrwt m jwnn nb m-ḫnt Jdbw-Ḥr [...] ... [...]

KIU 3939, 1 Époque romaine / Auguste / Temple d’Opet, Face extérieure sud / Soubassement / 1er registre

[hrw] pn nfr [...] ... [...]⸗f r⸗f rʿ nb jst Rʿ [m] hy [...] ... [...] psšty nyt Nbty wȝḥ n Ḥwt-Ḥr 7 nṯrw [...] ... [...] d [...] Rʿ jmyt-pr nyt jt⸗f ḫr⸗f ḫfʿ⸗f wȝs [...] nb nswt Tȝwy [...] ... [...] nṯrw [...] ... [...] Gb qmȝ~n Nwt jty ḫnt ḥwwt-nṯr nswt m pt ḥqȝ m nḫb⸗tw n⸗f gsw-prw prw nṯrw ḫt ḥr rn⸗f n ȝb jrw⸗f m nṯr mwnf pw ny nṯrw rmṯ kȝ pw nṯr jr [...] ... [...]⸗f ḏd jrw m ʿẖnw sḥm~n [...] ... [...] ȝẖʿ ḫȝswt m rn⸗f m ? [...] n⸗f [...] ... [...] nṯrw [...] ... [...] m [...] ... [...] šnw nb ny jtn ẖr jmyt-pr⸗f nyt mȝʿ-ḫrw nswt bjty Ḥr [...] Wsjr Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw nswt nṯrw ḥtp⸗f ḥr mnw pn nfr jr n⸗f [nswt] bjty Ȝwtkrtr jsw ḫr⸗f m ḥḥ ny ḥb-sd ḫʿ⸗tj ḥr st Ḥr ḫnty [...] ... [...] m jȝbtt qȝ šfyt m jȝwt dmḏwt ḏsr fȝw m-ḫnt spȝwt Wsjr Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw nswt nṯrw jty m Tȝwy jdbw snḫt ʿ ny ⸗f r ḫrwyw⸗f jr ḫftyw⸗f m ʿḏw ʿȝw dr ḥȝʿyt m njwwt m rk⸗f sgrḥ sḥm ḫbntyw⸗f nswt bjty nb Tȝwy Ȝwtkrtr Rʿ nb ḫʿw Kysrs ʿnḫ ḏt

KIU 4114, 4 Époque romaine / Auguste / Temple d’Opet, Face extérieure est / Soubassement / 1er registre nord


KIU 4205, 1 Époque romaine / Auguste / Temple d’Opet, Face extérieure est / Soubassement / 1er registre nord

hrw pn nfr ḫpr⸗tj m njwt jy Nfr-tm ḫpr m Jpt-swt pr rȝ⸗f wny m-ḫnt Jrt-Rʿ ḏr wn nfrt m Bnnt Wsjr wbn m-ẖnw Wȝst sḥḏ~n⸗f Tȝwy m-ḫt snkt Ḫmnyw wrw jr n⸗f jȝw psḏt pȝwtyw dmḏ ḥnʿ⸗sn pt m ḥb tȝ m mfk gsw-prw st m ṯḥn nṯrw m hy nṯrwt m hnw ḥnmmt m sȝ-tȝ nhm m Jnb-ḥḏ qȝ ḫrw m Jwnw pr ḫrtw ḥr tȝ m Wȝst nḫt ršwt m Wnw ṯḥḥwt m Ḥwt-nn-nswt nhm ʿȝ m-ḫnt Ḥȝt-mḥyt jȝw m Ḏdw sȝ-tȝ m Tȝ-wr ȝwt-jb ḥr jȝwt m Km-wr Bȝst m ḥʿʿwt Fʿg m wnf-jb jr⸗tw hnw m Nt Ḫm m wp sȝ ʿȝ m Šdnw spȝwt Wsjr m ḥb ḥknw ksks ḫpr Tȝwy m ršwt ms⸗tj nb jtrty Wsjr Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw ḥtp⸗f m pr⸗f ḫnty mks ẖnm~n⸗f ḫm⸗f ḥtp⸗f ḥr mnw pn nfr jr n⸗f nswt bjty Ȝwtkrtr gm~n⸗f pr Jpt-wrt jqr⸗tj m kȝt⸗f mnḫ m jrw⸗f nb pḏ šs jm⸗f jn ḥmt nyt Sšȝt wrt ḥqȝw ḫntyt pr-mḏȝt swȝḥ ẖss⸗f jn Ḫmnwy sʿḥʿ jfdw⸗f jn Skr ḫws jn H̱nmw m ʿwy⸗f ḏs⸗f n Wsjr Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw nswt nṯrw m … sȝ⸗f mry⸗f sȝ Rʿ nb ḫʿw Kysrs … ḥr rn ny⸗f mr sw nṯr ʿȝ ḥr mnw⸗f mtn⸗f sw m nsyt ḥr st Ḥr ḫʿ⸗tj m nswt bjty nb Tȝwy ḫnt ʿnḫw ḏt

KIU 4227, 1 Époque romaine / Auguste / Temple d’Opet, Face extérieure sud

hy m pt hnw m tȝ ẖrt-nṯr m ḥknw Wȝst m ršwt njwt m mk Jpt-swt m ȝwt-jb Jrt-Rʿ ? m ḥb Wḥʿ-tȝ m ṯḥḥwt Ḥwt-kȝw-Ptḥ m mfkȝt Šn-wr [...]-wr m msḫȝ Srq m tfn ḫtmn r-ȝw⸗f st m ṯḥnt gsw-prw m ḫntš jtn wbn m-ẖnw ny Wȝst Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw pr r ḥȝ d sw mwt⸗f r tȝ ḫnt ḥwt-nwdt⸗f mj wȝwȝw ny jtn ? …~n⸗f nnt mj nb [...] ... [...] sw ? r ḥrt m … ny ʿḥʿy Nwt m gbt ẖr⸗f ḥtp⸗f m ʿnḫt jmytw Mȝnw m-stj ny ḥwt-msḫnt⸗f wḥm⸗f msḫʿ tp dwȝw rʿ nb m Bȝẖw ḫnt Ḥwt-Jpt-wrt mstyw nfr ny smsw ny psḏt ḥqȝ nst ny nṯr Jr-ṯȝw wḥm-ʿnḫ pr m qrrt nwn wr sʿnḫ wnnyw nb wṯst ḥqȝ ʿnḫw sqd bȝktyw ḥr wḏt⸗f ʿpy ? wr pr m Bȝẖw wnf ḥr-nb n dgt⸗f jwn-ḥʿʿ wbn m ḏȝw ʿbȝ Tȝwy m-ḫt snkt ḥr-tp~n⸗f Tȝ-šmʿw m njwt nyt Wsjr wṯs⸗w nfrw⸗f m Ḥnwt njwwt Wsjr Wnn-nfr-mȝʿ-ḫrw nswt nṯrw jwʿ ny Gb pr m Nwt jr⸗tw n⸗f srḫ snḏ m-ḫt spȝwt Tȝ-šmʿw sn-tȝ m njwwt Tȝ-mḥw srq ḥtyt nbt ʿnḫ⸗sn jm⸗f bs wnnt nbt m ḏt⸗f bẖ⸗tw⸗f m Wȝst mst nṯrw ḥts⸗tw⸗f m Jnb-jty wnn⸗f m Jwnw Wḥʿ-tȝ ny Jtm st …

KIU 3653, 5 Époque romaine / Domitien / Sanctuaire oriental de Thoutmosis III, Façade / Portique

[...] ... [...] mnw gsw-prw wr bjȝyt ḥʿyt nyt nb nṯrw sȝṯw nṯry ḫpr m-ḥȝt wrt ? ȝṯjt spȝwt


Listes de vocables, d’éléments de titulature royale, de toponymes, ethniques et lieux de culte, de théonymes et désignations divines, d’anthroponymes et indexation du corpus des sources textuelles collectées dans le cadre du projet Karnak : Sébastien Biston-Moulin (dernière mise à jour : 26/04/2024).


8 832 688 visites - 1 236 visite(s) aujourd’hui - 4 connecte(s).


Système d’Indexation des Textes Hiéroglyphiques (SITH)
version 0.2
© Sébastien Biston-Moulin

http://sith.huma-num.fr/
Ce site est optimisé pour les navigateurs Chrome et Firefox sur macOS 10.12 et Windows 10. Il n’a pas été testé sur d’autres plateformes ou navigateurs.